Riolering en de verplichte keuring

Bij nieuwbouw en grote verbouwingen is men verplicht om vanaf 1 juli 2011 de rioleringswerken op privé te laten keuren in navolging van het
Algemeen Waterverkoopreglement dat de regering goedkeurde.De eigenaar zal onder meer over foto's moeten beschikken die zowel binnen als
buiten de woning werden gemaakt tijdens de aanleg van de riolering. Ook een rioleringsplan (al dan niet geïntegreerd in een goedgekeurd bouwplan)en facturen waarop de capaciteit van de verschillende onderdelen wordt vermeld zijn verplicht.Vervolgens moet er contact worden opgenomen met de rioolbeheerder (dit kan de gemeente of intercommunale zijn, maar ook de drinkwatermaatschappij), die een keurder stuurt. De keurder controleert documenten en foto's en voert tests uit om te zien of het rioleringsstelsel correct is verbonden. De eigenaar krijgt daarop een conformiteitsattest.De keuring focust zich voornamelijk op de goede scheiding van hemelwater en afvalwater. De correcte aansluiting van de privé-riolering op het openbaar rioleringsstelsel wordt via deze controle verzekerd. Vandaar zijn wij ook gespecialiseerd om je rioleringswerken
volgens de regels uit te voeren en alzo ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn met deze keuring.
Voor meer informatie vul je in het contactformulier je gegevens in en je zal op professionele manier een antwoord ontvangen.

Heb je nog geen aansluiting op de riolering? Klik hier voor een aanvraag te doen op Infrax grondgebied.